Fişe de disciplină

Jurnalism I (promoția 2018-2021)

Introducere în științele comunicării

Introducere în sistemul mass-media

Multimedia

Tehnici de redactare jurnalistică

Tehnici de lucru specializate (presă scrisă)

Genurile presei (presă scrisă)

Tehnici de colectare

Producție în mass-media (presă scrisă)

Practică profesională

Presa și actualitatea I  | Presa și actualitatea IIFotojurnalism I | Fotojurnalism II

Cultură și comunicare I| Cultură și comunicare II / Comunicare politică I | Comunicare politică II

Limba engleză I | Limba engleză II

 

Jurnalism II (promoția 2017-2020)

Semiotică

Metodologia cercetării în științele sociale

Introducere în relații publice

Introducere în publicitate

Tehnici de lucru specializate (radio) /Tehnici de lucru specializate (TV)

Genurile presei (radio, TV)

Istoria presei

Practică profesională

Producție în mass-media (radio)/Producție în mass-media (TV)

Politici media și reglementare I | Politici media şi reglementare II  /Relații internaționale și comunicare

Limba engleză I | Limba engleză II

 

Jurnalism III (promoția 2016-2019)

Metodologia cercetării în științele comunicării I | Metodologia cercetării în științele comunicării II

Editare în jurnalismul specializat I | Editare în jurnalismul specializat II

Introducere în publicitate I | Introducere în publicitate II

Dezbatere în audiovizual I | Dezbatere în audiovizual II

Tehnici de investigare jurnalistică I | Tehnici de investigare jurnalistică II

Analiza discursului jurnalistic I | Analiza discursului jurnalistic II

Atelier media I | Atelier media II

Sociologia mass-media I | Sociologia mass-media II / Relații internaționale și comunicare I | Relații internaționale și comunicare II

Presă regională I | Presă regională II / Comunicarea cu presă I | Comunicarea cu presă II

Limba engleză I |Limba engleză II

Etica cercetării şi elaborarea lucrării de licență